Jogfilozófiák

Tartalom

KÖNYVEK:

A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (1979/2000)

A jog helye Lukács György világképében (1981)

A bírói ténymegállapítási folyamat természete (1992/2001)

A jogi gondolkodás paradigmái (1996/1998/2004)

A jog mint folyamat (1998/2002)

Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (1998)

A jog társadalomelmélete felé (1999)

A jog mint logika, rendszer és technika (2000)

Útkeresés Kísérletek – kéziratban (2001)

Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (2004)

Jogállami? átmenetünk? (2007)

Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában Magyar körkép – európai uniós összefüggésben (2009)

Válaszúton Vitában jogunk alapjairól és céljairól (2011)

CIKKEK:

 Hans Kelsen, a kontinentális jogi gondolkodás formaadója & Kelsen-dokumentumok Magyarországon (2007)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: