Home > Uncategorized > Чаба ВАРГА: Пpавовi традицiï?; У пошуках правових сiмей i культур (Киïв & Львiв 2012)

Чаба ВАРГА: Пpавовi традицiï?; У пошуках правових сiмей i культур (Киïв & Львiв 2012)

ЧАБА ВАРГА Правові традиції? У пошуках правових сімей і культур: Відкрита лек-ція / Переклад О.В. Ткаченка; за наук. ред. О. В. Кресіна. (Київ-Львів: ЗУКЦ 2012) 24 с. [Серія науково-методичних видань »Академія порівняльного правознав-ства«; Випуск 24] / ISBN 978-617-655-035-8

1. Порівняльне право і порівняльне дослідження правових традицій   2. «Система», «сім’я», «культура» і «традиція» в класифікації права   3. Різні традиції – різні способи мислення   4. Різні очікування – різні інституціоналізації права   5. Різні «раціональності» – різні «логіки»   6. Менталітет в основі права   7. Визначення предмету теоретичних досліджень права

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: