Contents

October 30, 2010 Leave a comment
Categories: Uncategorized

Csaba VARGA: Theory of Law (2012)

December 18, 2013 Leave a comment

A collection of papers relating Theory of Law originally published between 1973 and 2009 ON PHILOSOPHiSING AND THEORISING IN LAW treating topics like ‘Legal Philosophy, Legal Theory – and the Future of Theoretical Legal Thought’ [2006] / ‘Legal Ontology’ [1999] / ‘Law and History: On the Historical Approach to Law’ [1999] / ‘Law as History?’ [1986] / ‘Validity’ [1999] / ‘Ex post facto Legislation’ [1999], ON CONCEPTUALISING BY LOGIFYING THE LAW involving topics like ‘Rule and/or Norm: On the Conceptualisability and Logifiability of Law’ [2003] / ‘Legal Logic and the Internal Contradiction of Law’ [2004] / ‘The Quest for Formalism in Law: Ideals of Systemicity and Axiomatisability between Utopianism and Heuristic Assertion’ [1973] / ‘Law and its Doctrinal Study (On Legal Dogmatics)’ [2006], ON FORMS AND SUBSTANCE IN LAW dealing with problems such as ‘Structures in Legal Systems: Artificiality, Relativity, and Interdependency of Structuring Elements in a Practical (Hermeneutical) Context’ [2001] / ‘Goals and Means in Law’ [2003] / ‘Law, Ethics, Economy: Independent Paths or Shared Ways?’ [2004] / ‘Towards an Autonomous Legal Policy’ [1984], as well as ON PROCESSES OF LAW facing with ‘The Judicial Black-box and the Rule of Law in the Context of European Unification and Globalisation’ [2008] / ‘Doctrine and Technique in Law’ [2002] / ‘Theory and Practice in Law: On the Magical Role of Legal Technique’ [2006] / ‘Law, Understanding of Law, Application of Law (A Summary of Developments in Thirty-six Paragraphs)’ [2007], with a paper in APPENDIX on ‘Legal Theorising: An Unrecognised Need for Practicing the European Law’ [2009]

http://www.scribd.com/doc/192365814/varga-theory-of-law-2012

Csaba VARGA: Contemporary Legal Philosophising (2013)

December 18, 2013 Leave a comment

A collection of papers relating Contemporary Legal Philosophising originally published between 1986 and 2011 on the HISTORICAL BACKGROUND treating topics like ‘Philosophy of Law in Central & Eastern Europe: A Sketch of History’ [1999] / ‘Philosophising on Law in the Turmoil of Communist Takeover in Hungary (Two Portraits,  Interwar and Postwar: JULIUS MOÓR & ISTVÁN LOSONCZY)’ [2001–2002] / ‘Professional Distress and Scarcity:  ALEXANDER HORVÁTH and the Legacy of Natural Law in Hungary’ [2005] / ‘Hungarian Legal Philosophy in the 20th Century’ [2011], on its IMPOSED LEGACY with ‘Looking back’ [1999] / ‘Legal Philosophy of the MARXism of Socialism: Hungarian Overview in an International Perspective’ [2003] / ‘Autonomy and Instrumentality of Law in a Superstructural Perspective’ [1986] / ‘Legal Theory in Transition (A Preface from Hungary)’ [2000] / ‘Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millennium’ [2006], on TWENTIETH CENTURY CONTEMPORANEITY dealing with problems such as ‘Change of Paradigms in Legal Reconstruction: CARL SCHMITT and the Temptation to Finally Reach a Synthesis’ [2002] / ‘KELSENian Documents in Hungary:  Chapters on Contacts, Including the Genesis of Autobiography’ [2006] / ‘The »HART-phenomenon«’ [2002] / ‘Literature? A Substitute for Legal Philosophy?’ [2007], with a paper in ANNEX on ‘The Philosophy of Teaching Legal Philosophy in Hungary’ [2007]

http://www.scribd.com/doc/192361921/varga-contemporary-legal-philosophising-2013

 

http://www.scribd.com/doc/192361921/varga-contemporary-legal-philosophising-2013

Categories: Uncategorized

VARGA Csaba: Útkeresés; Kísérletek – kéziratban (2001)

December 26, 2012 Leave a comment

Útkeresés Kísérletek – kéziratban (Budapest: Szent István Társulat 2001) 167 [Jogfilozófiák] {B/5 Pb 1–3, ISBN 963-361-232-2 / ISSN 00865-0349}

Főként a kor megszorításaiban rejlő okok folytán kéziratban maradt írások gyűjteménye az 1964 és 1994 közötti évekből

Előszó 1–3 / ‘A magatartási szabály és az objektív igazság kérdése’ [1964] 4–18 / ‘A jog meghatározásának néhány kérdése az ausztrál jogelméletben’ [1964] 19–48 / ‘A jog meghatározásának néhány problémája a szocialista jogelméletben’ [1966, vitaanyaggal] 49–59 + 59–64 / ‘»Jogforrás és jogalkotás«’ [vita Peschka Vilmos doktori disszertációjáról, 1968] 65–72 / ‘A jogi fogalomképzés pozitivisztikus és szociologisztikus aspektusának néhány kérdése’ [1968, vitaanyaggal] 73–86 + 86–88 / ‘A jogi okfejtés társadalmi alapjai’ [1971] 89–93 / ‘A jog alapvető kettősségéről’ [1972?] 94–96 / ‘Összehasonlító módszer és jogelmélet’ [1973?] 97–101 / ‘A rendszerek logikájához (A Hószakadás második, paradox jelentésrétege’ [1974] 102–103 / ‘A jog’ [1983?] 104–109 / ‘Politikum és jog ütközése? (A törvényelőkészítés kérdőjelei) [1984] 110–117 / ‘A modern formális jog – önnön csapdájában’ [1984] 118–123 / ‘Fogalomalkotás és reflexivitás’ [1985?] 124–126 / ‘A jog és történelmi alternatívái’ [1986?] 127–131 / ‘A Theory of the Judicial Process’ [1987] 132–137 / ‘Az ellentmondás természete’ [1989] 138–139 / ‘Marxizmus és hiteles tudás’ [1989] 140–143 / ‘A hagyomány talajáról’ [1991] 144–148 / ‘Bírálati vélemény Solt Kornél A jog, a valóság és a nyelv (1992) című dolgozatáról’ [1994] 149–157

Tárgy-, Jogforrás-, Névmutató 158–167

Categories: Uncategorized

István LOSONCZY: Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen Systems (hrsg. Csaba Varga, 2002)

December 26, 2012 Leave a comment

István Losonczy Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen Systems (Budapest: Szent István Társulat 2002) 144 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {ISBN 963-361-393-0 / ISSN 1218-0610}

Manuscript [1949], posthumously published, with a paper, photomechanically reprinted in appendix, by István Losonczy (1908–1980), professor of philosophy of law and criminal law at Pécs

‘István Losonczy’ 9–13

ABRISS EINES REALISTISCHEN RECHTSPHILOSOPHISCHEN SYSTEMS [1949] RECHTSWISSENSCHAFTSLEHRE  Allgemeine epistemologische Grundlegung, Begriff und Erfahrungsweise der Rechtswissenschaft, Die Grundelemente des Rechts, Die Methode der Rechtswissenschaft; DIE PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNG DES RECHTS  Die ontologische Bezogenheit des Rechts (Der Begriff und die Geltung des Kausalgesetzes, Das Problem der Willensfreiheit), Die logische Bezogenheit des Rechts, Die normative Bezogenheit des Rechts (Das Wesen der Normativität, Das Problem des Naturrechts, Der normative Bau des Rechts), Der Begriff des Rechts; DIE AXIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES RECHTS 15–92

‘Über die Möglichkeit und den Wissenschaftscharakter der Rechtswissenschaft’ [Zeitschrift für öffentliches Recht XVII (1937) 2, 145–194] 93–142

Namenregister 143–144

Categories: Uncategorized

Barna HORVÁTH: The Bases of Law (ed. Csaba Varga, 2006)

December 26, 2012 Leave a comment

Barna Horváth The Bases of Law / A jog alapjai [1948] ed. Csaba Varga (Budapest: Szent István Társulat 2006) liii + 94 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris / Jogfilozófiák] {ISBN 963-361-297-7 / ISSN 0865-0349 & 1218-0610}

The last paper by the classic of legal sociology, Barna Horváth (1896–1973), before his emigration, posthumously published as style-edited in English & trans. into Hungarian w/ ‘Bio/Bibliography’ XVII–XVIII + XXV–XXXVIII

Categories: Uncategorized

Die Schule von Szeged; Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, József Szabó und Tibor Vas, hrsg. Csaba Varga (2006)

December 26, 2012 Leave a comment

Die Schule von Szeged Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, József Szabó und Tibor Vas, hrsg. Csaba Varga (Budapest: Szent István Társulat 2006) 246 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {ISBN 963 361 779 0 / ISSN 0865-0349}

ISTVÁB BIBÓ: CV + Bibl. 11–22 / ‘Zwang, Recht, Freiheit’ [in Kényszer, jog, szabadság (Szeged: Szegedi Városi Nyomda 1935), 131–151] 23–45 / József Szabó on [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie XXIX (1935) 3-4, 510–511] 46–47 / ‘Le dogme du »bellum justum« et la théorie de l’infallibilité juridique: Essai critique sur la théorie pure du droit’ [Revue Internationale de la Théorie du Droit X (1936) 1, 14–27] 48–61 / ‘Rechtskraft, rechtliche Unfehlbarkeit, Souveränität’ [Zeitschrift für öffentliches Recht XVII (1937) 5, 623–638] 62–77

JÓZSEF SZABÓ: CV + Bibl. 81–89 / ‘Ort und Stelle der Rechtswissenschaft in dem menschlichen Denken’ [Szellem és Élet V (1942) 4 separatum (Kolozsvár: Minerva 1942) Auszug: 18–20] 90–92 / ‘Wahrheit, Wert und Symbol im Rechte’ [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie XXXVI (1943) „Ungarn-Heft”, 101–121] 93–113 / ‘From Chaos to the Rule of Law’ [in Dimensionen des Rechts Gedächtnisschrift für René Marćić (Berlin: Duncker & Humblot 1974), 321–340] 114–133

TIBOR VAS: CV + Bibl. 137–139 / Die Bedeutung der transzendentalen Logik in der Rechtsphilosophie [(Szeged: Szeged Városi Nyomda 1935) 1–94] 139–237 / József Szabó on [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie XXIX (1935) 1, 97–99] 239–241

Name index 243–246

Categories: Uncategorized

Felix SOMLÓ: Schriften zur Rechtsphilosophie, hrsg. Csaba Varga (1999)

December 24, 2012 Leave a comment

Felix Somló Schriften zur Rechtsphilosophie hrsg. Csaba Varga (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) xx + 114 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {ISBN 963-05-7661-9 / ISSN 1218-0610}

INHALT

Preface vii–ix / Bódog Somló xi–xii / Curriculum Vitae [with Literature on & References to Somló xiii–xv / Bibliography xvi–xx

SCHRIFTEN   ‘Die neuere ungarische Rechts- und Wirtschaftsphilosophie’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie I (1907–1908), 315–323] 3–10 / ‘Das Problem der Rechtsphilosophie’ [in Verhandlungen des III. Internationalen Kongresses für Philosophie (Heidelberg: Carl Winter 1908), 1054–1059] 11–15 / ‘Sammlung orientalischer Rechtsquellen’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie II (1908–1909), 328–330] 16–18 / ‘Joseph Mazzarella: Les types sociaux et le droit’ [Monatschrift für Soziologie I (1909 Januar), 137–145] 19–25 / ‘Massstäbe zur Bewertung des Rechts ’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie III (1909–1910), 508–522 & [Diskussionsbeitrag] 589–591] 26–40 / ‘Ein deutsches Institut für Rechtsphilosophie und Soziologische Forschung? Eine Enquete’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie IV (1910–1911), 215–220 [& (Berlin & Leipzig 1911), 26–31] 41–43 / ‘Die Anwendung des Rechts’ [Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart XXXVIII (1911), 55–74 & Sonderdruck (Wien: Alfred Holder 1911)] 44–58 / ‘Das Verhältnis von Soziologie und Rechtsphilosophie, insbesondere die Förderung der Rechtsphilosophie durch die Soziologie’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie IV (1911) 4, 563–569] 59–64 / ‘Hans Kelsen: Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie V (1911–1912), 644–645] 65–66 / ‘Rechtsbegriff und Rechtsidee’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie VIII (1914–1915), 525–528] 67–70

ANHANG: LITERATUR   Joseph Kohler ‘Felix Somló: Juristische Grundlehre’ [Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 11 (1917–1918), 284–288] 73–76 / Leonidas Pitamic ‘Eine »Juristische Grundlehre«’ [Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht III (1918) 6, 734–757] 77–96 / Redslob ‘Felix Somló: Juristische Grundlehre’ [Archiv des öffentlichen Rechtes XXXVII (1918) 4, 485–188] 97–101 / Julius Moor ‘Vorwort des Herausgebers’ [in Felix Somló Gedanken zu einer ersten Philosophie hrsg. Julius Moór (Berlin & Leipzig: Walter de Gruyter 1926), 3–14] 102–110 / Julius Moor ‘Vorwort zur zweiten Auflage’ [in Felix Somló Juristische Grundlehre Zweite, unveränderte Auflage (Leipzig: Felix Meiner 1927), vii–ix] 111–112

Namenregister / Quellenverzeichnis 113–

Csaba VARGA: A bírói ténymegállapítási folyamat természete (1992/2001)

December 24, 2012 Leave a comment
Categories: Uncategorized

Csaba VARGA: O espaço do direito na Ontologia de Lukács (Novos Rumos, 2003)

December 22, 2012 Leave a comment

‘O espaço do direito na Ontologia de Lukács’ Novos Rumos [Brazil] 18 (2003), No. 39, 4–17

Lukács e os problemas jurídicos / Da Ontologia em geral / A relevância da Ontologia para o pensamento jurídico marxista / O direito na Ontologia / Lições para uma teoria marxista

Categories: Uncategorized

Чаба ВАРГА: Пpавовi традицiï?; У пошуках правових сiмей i культур (Киïв & Львiв 2012)

December 22, 2012 Leave a comment

ЧАБА ВАРГА Правові традиції? У пошуках правових сімей і культур: Відкрита лек-ція / Переклад О.В. Ткаченка; за наук. ред. О. В. Кресіна. (Київ-Львів: ЗУКЦ 2012) 24 с. [Серія науково-методичних видань »Академія порівняльного правознав-ства«; Випуск 24] / ISBN 978-617-655-035-8

1. Порівняльне право і порівняльне дослідження правових традицій   2. «Система», «сім’я», «культура» і «традиція» в класифікації права   3. Різні традиції – різні способи мислення   4. Різні очікування – різні інституціоналізації права   5. Різні «раціональності» – різні «логіки»   6. Менталітет в основі права   7. Визначення предмету теоретичних досліджень права

Categories: Uncategorized